Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 Προφίλ

 Ιστορικό - Γεγονότα Σταθμοί

 Δραστηριότητες

 Εγκαταστάσεις

 Ανθρώπινο Δυναμικό

 Εταιρική Διακυβέρνηση

 Εσωτερικός Έλεγχος

 Οργανόγραμμα
 Στόχοι και Προοπτικές

 Θυγατρικές - Συνδεδεμένες  Εταιρίες

 Στοιχεία Κλάδου
 Προϊόντα - Πωλήσεις
 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

 Εξυπηρέτηση Μετόχων
 Στοιχεία Μετοχών
 Εταιρικές Ανακοινώσεις
 Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
 Οικονομικές Καταστάσεις
 

Επικοινωνία

 

 Αρχική Σελίδα

 

 

     
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

 

 Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D)

 

 

Η εταιρεία κατανόει τη σημασία της έρευνας και έχει μακρά παράδοση στη δοκιμή και τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών. Η επιτυχία μας προέρχεται όχι μόνο από τη σταθερή διαχείριση και την εστίαση σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, αλλά και από την εδραιωμένη αντίληψη της εταιρείας μας για την αξιοποίηση των τελευταίων τεχνολογιών στις μεθόδους παραγωγής, με γνώμονα πάντα τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη. Σε συνεργασία με ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, μέσω κοινοτικών και κρατικών επιδοτούμενων προγραμμάτων αλλά και με ίδια συμμετοχή, επενδύουμε στη βελτίωση του εξοπλισμού και στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών παραγωγής και διαχείρισης του ιχθυοπληθυσμού.

Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης ασχολείται με τα ακόλουθα προγράμματα.

 

 

 

 
 

 

_______________________________________________________________________

ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, ΤΚ 330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ

Τηλ: 2265 041840, Φαξ:  2265 041197, Email: gmf-sa@gmf-sa.gr