ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Αρχική Σελίδα

 

 

     
 

 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

 

 

 Επικοινωνία

 

 Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Όμιλο ή/και την Εταιρία, εργάσιμες ημέρες και ώρες γραφείου 08:00' έως 16:00', ως κάτωθι:

 

  στα τηλέφωνα: 2265 041840 έως 43,

  στο fax: 2265 041197 και

 • μέσω email: gmf-sa@gmf-sa.gr ή info@gmf-sa.gr

 

 Η ταχυδρομική διεύθυνση των γραφείων του Ομίλου και της Εταιρίας είναι η ακόλουθη:

 ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

 ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ,

 Τ.Κ. 330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΦΩΚΙΔΑΣ

 

 
 

 

_________________________________________________________________________

ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, ΤΚ 330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ

Τηλ: 2265 041840, Φαξ:  2265 041197, Email: gmf-sa@gmf-sa.gr