Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 Προφίλ

 Ιστορικό - Γεγονότα Σταθμοί

 Δραστηριότητες

 Εγκαταστάσεις

 Ανθρώπινο Δυναμικό

 Εταιρική Διακυβέρνηση

 Εσωτερικός Έλεγχος

 Οργανόγραμμα
 Στόχοι και Προοπτικές

 Θυγατρικές - Συνδεδεμένες  Εταιρίες

 Στοιχεία Κλάδου
 Προϊόντα - Πωλήσεις
 R & D

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

 Εξυπηρέτηση Μετόχων
 Στοιχεία Μετοχών
 Εταιρικές Ανακοινώσεις
 Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
 Οικονομικές Καταστάσεις
 

Επικοινωνία

 

 Αρχική Σελίδα

 

 

     
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

 

 Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες

 

 Οι Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες που δημοσίευσε η Εταιρία κατά τις διαταγές του Ν.3556/2007 είναι οι κάτωθι:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 11.10.2017, 12:40'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 10.10.2017, 11:02'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 03.10.2017, 10:59'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 02.10.2017, 10:57'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 29.09.2017, 09:14'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 28.09.2017, 09:37'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 27.09.2017, 10:09'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 26.09.2017, 11:19'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 25.09.2017, 09:55'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 22.09.2017, 10:46'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 21.09.2017, 13:52'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 20.09.2017, 09:27'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 15.09.2017, 09:44'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 12.09.2017, 12:36'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 07.09.2017, 08:55'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 06.09.2017, 10:59'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 01.09.2017, 11:15'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 31.08.2017, 10:27'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 30.08.2017, 11:52'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 29.08.2017, 10:42'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 28.08.2017, 12:39'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 25.08.2017, 12:25'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 24.08.2017, 12:31'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 23.08.2017, 10:33'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 22.08.2017, 09:49'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 16.08.2017, 11:07'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 11.08.2017, 10:42'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 10.08.2017, 12:36'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 09.08.2017, 12:03'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 09.08.2017, 10:22'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 08.08.2017, 12:39'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 07.08.2017, 13:05'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, N.3556/2007, 04.08.2017, 13:58'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3461/2006, 04.08.2017, 13:49'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 03.08.2017, 12:40'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3461/2006, 03.08.2017, 12:31'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 02.08.2017, 16:48'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3461/2006, 02.08.2017, 16:47'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 01.08.2017, 15:38'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3461/2006, 01.08.2017, 15:37'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 31.07.2017, 15:46'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3461/2006, 31.07.2017, 15:22'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 28.07.2017, 16:06'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3461/2006, 28.07.2017, 16:05'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 27.07.2017, 13:52'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3461/2006, 27.07.2017, 13:39'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 26.07.2017, 14:29'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3461/2006, 26.07.2017, 14:27'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 25.07.2017, 16:43'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 25.07.2017, 16:16'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3461/2006, 25.07.2017, 16:15'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 24.07.2017, 14:09'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3461/2006, 24.07.2017, 13:53'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 21.07.2017, 13:47'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3461/2006, 21.07.2017, 13:40'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 20.07.2017, 13:43'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3461/2006, 20.07.2017, 13:42'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, N.3556/2007, 19.07.2017, 13:13'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3461/2006, 19.07.2017, 13:07'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 18.07.2017, 16:51'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3461/2006, 18.07.2017, 16:43'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 17.07.2016, 16:02'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006, 17.07.2017, 16:02'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 14.07.2016, 12:21'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3461/2006, 14.07.2017, 12:04'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 13.07.2017, 14:29'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3461/2006, 13.07.2017, 14:21'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 12.07.2017, 14:22'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3461/2006, 12.07.2017, 14:22'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 11.07.2017, 14:32'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3461/2006, 11.07.2017, 14:25'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 10.07.2016, 15:15'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3461/2006, 10.07.2017, 15:11'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 07.07.2017, 13:12'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3461/2006, 07.07.2017, 13:03'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 06.07.2017, 16:37'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3461/2006, 06.07.2017, 16:36'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3461/2006, 05.07.2017, 16:31'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 05.07.2017, 16:33'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3461/2006, 04.07.2017, 15:26'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 04.07.2017, 15:37'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 03.07.2017, 14:27'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3461/2006, 03.07.2017, 14:10'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 30.06.2017, 17:06'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 30.06.2017, 17:02'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3461/2006, 30.06.2017, 16:45'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3461/2006, 29.06.2017, 16:05'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 29.06.2017, 16:03'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3461/2006, 28.06.2017, 10:50'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 28.06.2017, 10:51'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3461/2006, 27.06.2017, 10:34'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 27.06.2017, 10:44'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3461/2006, 26.06.2017, 10:31'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 26.06.2017, 11:22'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3461/2006, 23.06.2017, 16:08'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 23.06.2017, 16:08'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3461/2006, 22.06.2017, 15:35'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 22.06.2017, 15:41'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3461/2006, 21.06.2017, 11:21'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 21.06.2017, 11:28'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 ΤOY Ν.3461/2006, 20.06.2017, 16:24'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 20.06.2017, 16:27'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3461/2006, 19.06.2017, 12:39'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 19.06.2017, 12:41'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3461/2006, 16.06.2017, 11:33'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 16.06.2017, 11:34'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3461/2006, 15.06.2017, 14:12'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 15.06.2017, 14:17'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3461/2006, 13.06.2017, 11:30'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 13.06.2017, 11:33'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 TOY N.3461/2006, 12.06.2017, 12:07'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 12.06.2017, 12:07'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3461/2006, 09.06.2017, 11:22'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 09.06.2017, 11:54'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3461/2006, 08.06.2017, 11:05'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 08.06.2017, 11:05'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3461/2006, 07.06.2017, 14:54'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 07.06.2017, 14:54'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘ.24 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3461/2006, 06.06.2017, 16:26'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 06.06.2017, 16:26'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 30.05.2017, 10:07'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 29.05.2017, 13:03'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 25.05.2017, 18:01'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 31.12.2015, 13:00'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, N.3556/2007 27.03.2013, 14:00'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 29.10.2008, 11:00'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 24.10.2008, 11:00'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, 23.10.2008, 11:00'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Ν.3556/2007, ΑΡΘΡΟ 27, 05.10.2007, 10:00'

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.3340/2005, Από 26.05.17 Έως 09.10.2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.3340/2005, 27.10.2008, 11:00'

 
 

 

_______________________________________________________________________

ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, ΤΚ 330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ

Τηλ: 2265 041840, Φαξ:  2265 041197, Email: gmf-sa@gmf-sa.gr