Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 Προφίλ

 Ιστορικό - Γεγονότα Σταθμοί

 Δραστηριότητες

 Εγκαταστάσεις

 Ανθρώπινο Δυναμικό

 Εταιρική Διακυβέρνηση

 Εσωτερικός Έλεγχος

 Οργανόγραμμα
 Στόχοι και Προοπτικές

 Θυγατρικές - Συνδεδεμένες  Εταιρίες

 Στοιχεία Κλάδου
 Προϊόντα - Πωλήσεις
 R & D

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

 Εξυπηρέτηση Μετόχων
 Στοιχεία Μετοχών
 Εταιρικές Ανακοινώσεις
 Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
 Οικονομικές Καταστάσεις
 

Επικοινωνία

 

 Αρχική Σελίδα

 

 

     
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

 

 Στόχοι και Προοπτικές

 

 Βασική δραστηριότητα της Εταιρίας, από ιδρύσεώς της, είναι η εκτροφή ψαριών.

 Στόχος της εταιρίας μας είναι η ικανοποίηση του πελάτη. Η εταιρία στην μακροχρόνια αυτή παρουσία της στον κλάδο έχει επενδύσει στη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων της και τη διατήρηση υψηλών κριτηρίων στη διεξαγωγή των εργασιών της και στις σχέσεις της με πελάτες και προμηθευτές. Η πρόθεση της διοίκησης, είναι να συνεχίσει να επενδύει στην ποιότητα των προϊόντων της προκειμένου να ανταπεξέλθει στον έντονο ανταγωνισμό και να αναπτύξει περεταίρω τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και διαχείρισης ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων της. Πιστεύουμε ότι τόσο τα αποτελέσματα των εργασιών μας όσο και ο τρόπος με τον οποίο αυτά επιτυγχάνονται δικαιολογούν την αισιοδοξία μας για την μελλοντική πορεία της εταιρίας μας.

 Η εταιρία μας προσβλέπουσα στην συνεχή αύξηση της ζήτησης των προϊόντων της θα εξετάζει κάθε ευνοϊκή ευκαιρία περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και της θέσης της στην αγορά.

 Από μακρού η εταιρία μας έχει αναγνωρίσει την σημασία και σπουδαιότητα της διατήρησης υψηλών κριτηρίων στη διεξαγωγή των εργασιών της και στις σχέσεις της με πελάτες και προμηθευτές. Πιστεύουμε ότι τόσο τα αποτελέσματα των εργασιών μας όσο και ο τρόπος με τον οποίο αυτά επιτυγχάνονται έχουν σημασία.

 Στα πλαίσια διατήρησης υψηλών προτύπων σε θέματα “Βιώσιμης Ανάπτυξης”, η εταιρεία εναρμονίζει τις δραστηριότητές της με την κείμενη Νομοθεσία και τα Διεθνή Πρότυπα. Επιπλέον, δρα και λειτουργεί με σεβασμό στο περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη την βιώσιμη (αειφόρο) διαχείριση των διαθέσιμων χερσαίων και υδάτινων πόρων. Καθοδηγούμενη από την προσπάθεια για συνεχή βελτίωση, έχει θέσει στόχους όπως, μέτρηση και παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων και δεικτών, μέτρα πρόληψης για τον περιορισμό τυχόν διαφυγών ιχθύων καθώς και την προώθηση της ανακύκλωσης των υλικών που προκύπτουν από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

 Στρατηγική της Εταιρίας αποτελεί η παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και η καινοτομία σε παραγωγικό και εμπορικό επίπεδο. Παράλληλα, η εφαρμοσμένη έρευνα και η συνεχής εκπαίδευση των στελεχών της καθώς και του προσωπικού της αποτελούν σημαντική συνιστώσα της λειτουργίας και της ανάπτυξης της Εταιρίας.

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, ΤΚ 330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ

Τηλ: 2265 041840, Φαξ:  2265 041197, Email: gmf-sa@gmf-sa.gr