Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 Προφίλ

 Ιστορικό - Γεγονότα Σταθμοί

 Δραστηριότητες

 Εγκαταστάσεις

 Ανθρώπινο Δυναμικό

 Εταιρική Διακυβέρνηση

 Εσωτερικός Έλεγχος

 Οργανόγραμμα
 Στόχοι και Προοπτικές

 Θυγατρικές - Συνδεδεμένες Εταιρίες

 Στοιχεία Κλάδου
 Προϊόντα - Πωλήσεις
  R & D

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

 Εξυπηρέτηση Μετόχων
 Στοιχεία Μετοχών
 Εταιρικές Ανακοινώσεις
 Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
 Οικονομικές Καταστάσεις
 

Επικοινωνία

 

 Αρχική Σελίδα

 

 

     
 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

 

 Εγκαταστάσεις

 ΠΛΩΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ "ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ"

 

 Βρίσκεται στη τοποθεσία του όρμου "Ανεμοκάμπι" στο Γαλαξίδι Φωκίδας. Μισθωμένη θαλάσσια έκταση 22 στρεμμάτων.

 Εκτρέφονται τα είδη τσιπούρα, λαβράκι, μυτάκι, συναγρίδα  και φαγκρί.

 

 ΠΛΩΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ "ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ"

 

 

 Βρίσκεται στη τοποθεσία του ακρωτηρίου "Ανδρομάχη" στο Γαλαξίδι. Μισθωμένη θαλάσσια έκταση 60 στρεμμάτων.

 Εκτρέφονται τα είδη τσιπούρα, λαβράκι, μυτάκι, συναγρίδα και φαγκρί.

 

 ΠΛΩΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ "ΒΑΘΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ"

 Βρίσκεται στον Πάνορμο Φωκίδας. Μισθωμένη θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων.

 Εκτρέφονται τα είδη τσιπούρα και λαβράκι.

 

 ΠΛΩΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ "ΤΡΑΧΗΛΟΣ"

 

 Βρίσκεται στη τοποθεσία του ακρωτηρίου "Τράχυλος" στη Δεσφίνα Φωκίδας.

 Μισθωμένη θαλάσσια έκταση 77 στρεμμάτων.  Εκτρέφονται τα είδη τσιπούρα και λαβράκι.

 

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

 

 Βρίσκεται στη θέση "Βακλάθρα" στο Γαλαξίδι. Ιδιόκτητη έκταση 9,1 στρεμμάτων.

 

 Στο νέο σύγχρονο συσκευαστήριο της Εταιρίας, εκτός από τη συσκευασία των νωπών προϊόντων της πραγματοποιούνται οι διαδικασίες απεντέρωσης και φιλετοποίησης ιχθύων.

 

 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 Βρίσκονται στη θέση "Ανεμοκάμπι" στο Γαλαξίδι.  Ιδιόκτητη έκταση 12,5 στρεμμάτων.

 

 ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

 

 

 Βρίσκεται στη θέση "Τράχυλος" στη Δεσφίνα. Μισθωμένη  έκταση 25,5 στρεμμάτων.

 

 
 

 

________________________________________________________________________

ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, ΤΚ 330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ

Τηλ: 2265 041840, Φαξ:  2265 041197, Email: gmf-sa@gmf-sa.gr